Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2015 14:34:31
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Kaplickeho_navyseni_kapacity_-_final.pdf (530.59 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_ZS_Kaplickeho.pdf (436.08 KB)