Veřejná zakázka: ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 626
Systémové číslo: P15V00000037
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 19/15
Počátek běhu lhůt: 11.06.2015
Nabídku podat do: 03.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajících prostorů 4 učeben se 4 kabinety, přičemž 2 učebny se 2 kabinety se nacházejí v přízemí a další 2 učebny se 2 kabinety se nacházejí v patře. V obou patrech se změna týká rovněž malé části chodby přiléhající k těmto místnostem. Upravované místnosti se co do umístění v budově nacházejí přímo nad sebou a v obou patrech jsou dispozičně v podstatě identické. Změna spočívá v tom, že z výše uvedených 2 učeben a 2 kabinetů v obou patrech vzniknou vždy 3 učebny bez kabinetů, tzn. celkem 6 učeben oproti původním 4 učebnám, přičemž budou kabinety zrušeny bez náhrady. Dále se změna v užívání části stavby týká přízemních prostorů budovy - stávající šatny a keramické dílny. Zde, spojením těchto místností, dojde k potřebnému zvětšení plochy šatny. Zároveň s těmito změnami budou provedeny některé další stavební úpravy, které vyvstaly v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením, a které se týkají hlavně požadavků na požární odolnost dělících konstrukcí a požadavků na chráněné únikové cesty. Některé nevyhovující dělící konstrukce budou upraveny a doplněny, některé zcela nahrazeny příčkami novými s odpovídajícími parametry požární odolnosti. Dále budou provedeny úpravy stávajících dveří na únikových cestách, v souvislosti se změnou nechráněných únikových cest na únikové cesty chráněné. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v projektové dokumentaci (příloha č. 8 ZD) a v položkovém rozpočtu. (příloha č. 7 ZD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky