Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2015 15:58:44
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Zadavaci_dokumentace-_Zl_navrsi_doc_-_oprava3_.pdf (530.27 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_TKO.pdf (434.13 KB)