Veřejná zakázka: MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 667
Systémové číslo: P15V00000078
Evidenční číslo zadavatele: PR/EP 3/15
Počátek běhu lhůt: 01.12.2015
Nabídku podat do: 16.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění monitoringu kvality podzemních, povrchových a odpadních vod na rekultivované skládce TKO Zlaté návrší v k.ú. Růžodol 1.

Monitoring musí být v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách ve znění zákona č. 20/2003 Sb., nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v aktuálním znění, dále s provozním řádem uzavřené skládky TKO Zlaté návrší a s platným rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje – povolení k vypuštění odpadních vod z rekultivované skládky Zlaté návrší do vod povrchových (rozhodnutí KÚLK ČJ: KULK 15769/2013 a rozhodnutí o prodloužení ČJ: KÚLK 16233/2015 - příloha č. 6 ZD).

Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky