Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava TT - křižovatka Nádraží v Liberci dopravně-inženýrská opatření
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2016 15:26:29
Předmět Výzva

V příloze Vám zasíláme výzvu k předložení cenové nabídky na VZMR. Technická specifikace je součástí je přílohou výzvy.


Přílohy
- výkaz DIO.xlsx (21.24 KB)
- PD-DIO.pdf (7.98 MB)
- Výzva.pdf (1.13 MB)