Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce
Odesílatel Lukáš Hýbner
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2016 09:53:48
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce ".

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_Udrzovaci_prace_Koryto_vodniho_toku_na_pozemku_p._c._456_k.u._Frantiskov_Zadavaci_dokumentace.pdf (550.90 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni.pdf (346.57 KB)