Veřejná zakázka: Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 700
Systémové číslo: P16V00000032
Evidenční číslo zadavatele: PR/EP 2/16
Počátek běhu lhůt: 14.04.2016
Nabídku podat do: 02.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozebrání současné, částečně nefunkční a zborcené, opěrné kamenné zídky, která tvoří umělé koryto bezejmenného vodního toku ID 10183799, ČHP 2-04-07-0150-0-00, administrativní říční kilometr 0,1 a následná realizace nové opěrné zdi.
V současné době je koryto toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce v délce cca 50 m opevněno kamennou opěrnou zídkou šířky cca 260 mm a průměrné výšky cca 1000 mm. Koryto toku má šířku ve dně cca 600 mm. V některých úsecích je kamenná zídka kompletně zborcená a tvoří překážku ve vodním toku. Rozměry a provedení základů nejsou známé.
Vzhledem k tomu, že stávající zídka dle statického posudku nevyhovuje požadavkům svojí šířkou, je navrženo kompletní rozebrání stávajícího opevnění břehů včetně základů. Kameny ze stávajícího opevnění budou uloženy na stavebním pozemku a použity na výstavbu nových zdí.
Místo stávajících zdí bude provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm (skutečnost dle stávajícího stavu) a šířky 380 mm. Zídky budou umístěny na betonový základ z betonu třídy min. C 16/20 hloubky 600 mm. Dno bude opevněno urovnaným pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm.
Na stavebním pozemku v okolí koryta vodního toku se nachází zahrádky a není zde příjezdová cesta pro těžkou techniku. Při stavebních pracích je třeba co nejvíce respektovat stávající stav zahrádek a používat pouze lehkou techniku a ruční nářadí a mechanizaci.
Stavební práce je třeba provádět při nízkých průtocích ve vodním toku. Při provádění stavby bude voda převáděna plastovým potrubím vždy pod úsek, kde budou probíhat stavební práce.
Veškeré práce budou prováděny v souladu s popisem udržovacích prací a se zjednodušenou dokumentací skutečného provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky