Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2016 08:01:13
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu". Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky Vám předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_Udrzovaci_prace_Koryto_vodniho_toku_na_pozemku_p_c_456_k_u_Frantiskov_Zadavaci_dokumentace.pdf (621.96 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_-_Jizersky_potok.pdf (435.60 KB)