Veřejná zakázka: Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 747
Systémové číslo: P16V00000079
Evidenční číslo zadavatele: PR/EP 7/16
Počátek běhu lhůt: 21.07.2016
Nabídku podat do: 29.08.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu. Navržené opravy řeší jednak havarijní stav koryta, ale také jeho zkapacitnění na návrhový průtok 5,7 m3/s. Vzhledem k velmi stísněným poměrům bylo nutné na pravém břehu navrhnout nábřežní zídku a levý břeh je zachován s kamennou rovnaninou na sucho. Pouze je provedena úprava sklonu svahů, aby byly stabilní i při průchodu velkých vod. Vtok do zatrubnění bude opatřen česlemi. Blíže viz zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 915 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky