Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2016 12:47:35
Předmět Dodatečné informace V.

Vážení dodavatelé,

tímto vám poskytujeme odpovědi zadavatele na dotazy vznesené jedním z dodavatelů.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Dodatecne_informace_V.pdf (486.96 KB)