Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Liberec, 5. května – modernizace sociálního zázemí ve 2. a 3. NP
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2017 08:53:52
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumnetace

Vážení dodavatelé, tímto Vám v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, 5. května – modernizace sociálního zázemí ve 2. a 3. NP" poskytujeme dodatečné informace II.

Upozorňujeme, že v souvislosti s uveřejněním těchto dodatečných informací došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- OD2017_002 SO1 1.02 Soupis prací, dodávek a služeb SLEPÝ VV.XLSX (232.05 KB)
- Dodatecne_informace_II.pdf (506.69 KB)