Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích
Odesílatel Lukáš Hýbner
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2018 10:48:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

tímto uveřejňujeme dodatečné informace II v rámci zakázky malého rozsahu "Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích". V rámci těchto dodatečných informaci poskytujeme novou přílohu č. 4 ZD, dále dochází k posunu lhůty pro podání nabídek a ke změně předpokládané hodnoty.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Příloha č. 4 - Nový položkový rozpočet.xls (221.50 KB)
- Dodatecne_informace_II.pdf (421.39 KB)