Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2018 11:24:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.docx (75.51 KB)
- Příloha č 1_Výkaz výměr_v2.xlsx (139.71 KB)
- Příloha č 1_Výkaz výměr_v2.xml (286.14 KB)