Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2020 16:41:39
Předmět Změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel Vám tímto poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů v rámci prohlídky místa plnění, veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků".

Zadavatel si dovoluje upozornit, že se na základě této Změny ZD prodlužuje lhůta pro podání nabídek a zároveň se zvyšuje předpokládaná hodnota zakázky o 120 000 Kč bez DPH.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Zmena_zadavaci_dokumentace_I.pdf (204.19 KB)
- Výkaz výměr - Oprava chodníčků vnitrobloku MŠ Jeřmanická - nová verze.xlsx (47.34 KB)