Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2020 10:51:23
Předmět Změna zadávací dokumentace II

Vážení dodavatelé,
zadavatel Vám tímto poskytuje druhou část odpovědí na dotazy vznesené z řad dodavatelů v rámci prohlídky místa plnění, veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků".

Zadavatel si dovoluje upozornit, že se na základě této Změny ZD prodlužuje lhůta pro podání nabídek a zároveň se zvyšuje předpokládaná hodnota zakázky o 170 000 Kč bez DPH.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Zmena_zadavaci_dokumentace_II.pdf (202.57 KB)
- Výkaz výměr - Chodníky MŠ Pramínek.xlsx (79.87 KB)