Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2020 10:19:37
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace II

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Zadavatel zároveň v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění a doplňuje zadávací dokumentaci. Bližší informace v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvetleni_a_Zmena_ZD_II.pdf (662.30 KB)