Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba ul. Strakonická
Odesílatel Zdeněk Ferus
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2020 08:48:11
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto vás vyzýváme k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu "Souvislá údržba ul. Strakonická". Za podané nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- 01_ZD_-_Souvisla_udrzba_ul_Strakonicka_fin.pdf (1.10 MB)