Veřejná zakázka: Souvislá údržba ul. Strakonická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1404
Systémové číslo: P20V00000117
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 9/20
Datum zahájení: 15.09.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá údržba ul. Strakonická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je souvislá údržba komunikace Strakonická v úseku mezi ul. Kubelíkova a ul. Bajkalská o celkové délce 261 m. Důvodem souvislé údržby je špatný technický stav povrchu komunikace i přilehlých chodníků. Navrhovaná oprava a spočívá ve výměně obrusné a ložné vrstvy asfaltového povrchu komunikace, výměně a doplnění silničních obrub a opravě odvodnění. Současně s opravou komunikace budou opraveny přilehlé chodníky, u kterých bude stávající povrch z litého asfaltu vyměněn za betonovou dlažbu a počítá se s doplněním hmatových prvků a úprav tak, aby svým provedením odpovídaly vyhlášce 2009/398 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmětem zakázky je rovněž oprava veřejného osvětlení v dotčené části ulice Strakonická.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky