Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2021 13:45:22
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD souvislá údržba Slovenská_fin.pdf (1.06 MB)