Veřejná zakázka: Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1491
Systémové číslo: P21V00000051
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 4/21
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 18.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava konstrukce komunikace ulice Slovenská v úseku od křižovatky s ulicí Anglická po křižovatku s ulicí Domažlická včetně spojovací komunikace Arne Nováka mezi ulicemi Slovenská a Americká. Délka upravovaného úseku je 340 m. Současně s opravou komunikace bude opraveno veřejné osvětlení a přilehlý chodník. Důvodem je špatný technický stav konstrukce komunikací. Šířka komunikace je 3,00 m – 5,50 m. Komunikace bude provedena s živičným krytem do kamenných silničních obrub. Místa křížení ulice Slovenské s ulicemi Domažlická, Krušnohorská a Anglická jsou vyvýšeny prahem z kamenné kostky. Po pravé straně bude z části krajnice ze štěrkodrti a z části z kamenné dlažby. Po levé straně je navržen chodník z kamenné dlažby (mozaika) a svým provedením bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí stavby je také oprava odvodnění povrchů, které bude řešeno příčným a podélným spádem do obnovených uličních vpustí.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky