Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení bezpečnosti dopravy III - Na Pláni, Lipová, Blažkova
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 11:16:59
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodatelé,
tímto Vám poskytujeme dodatečné informace č. II v rámci zakázky malého rozsahu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - Na Pláni, Lipová, Blažkova", které opravují chybu v zadávací dokumentaci.
Za podané nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Dodatečné informace č. II.pdf (551.03 KB)
- ZD Na Pláni Lipová Blažkova - AKTUÁLNÍ.pdf (939.40 KB)
- Příloha č. 1 - Vzor titulního listu nabídky - AKTUÁLNÍ.docx (17.97 KB)
- Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo - AKTUÁLNÍ.doc (268.00 KB)