Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2021 13:11:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

V návaznosti na žádost dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí 10.01.2022.


Přílohy
- VZD č.5.pdf (1.78 MB)
- Příloha č.1.5 ZD_1. Část-Neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr (VZD_5).zip (1,005.83 KB)
- Příloha č.2.5 ZD_2. Část-Neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr (VZD_5).zip (1.45 MB)
- Příloha č.3.5 ZD_3. Část-Neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr (VZD_5).zip (965.60 KB)
- Příloha č.4.5 ZD_4. Část-Neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr (VZD_5).zip (933.84 KB)