Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.12.2021 15:31:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.30

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 30. Zároveň se prodlužuje lhůta pro podání nabídek, lhůta nově končí dne 14.1.2022 v 10:00 hod.


Přílohy
- VZD č. 30.pdf (5.97 MB)
- Příloha č. 3.5 Zadávací dokumentace - neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr (VZD_27). zip.ZIP (966.46 KB)