Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace lesoparku Fibichova - část III. - tůně
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2022 09:21:12
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
tímto Vám poskytujeme dodatečné informace č. I v rámci zakázky malého rozsahu "Revitalizace lesoparku Fibichova - část III. - tůně". Přílohou je aktualizovaný výkaz výměr.
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Dodatečné informace č. I.pdf (425.68 KB)
- Příloha č. 4 - Výkaz výměr - AKTUÁLNÍ.xls (71.00 KB)