Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2022 10:01:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.4.2022 do 10:00 hodin.


Přílohy
- VZD č. 2.pdf (1,007.33 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Závazný vzor Kupní smlouvy -VZD 2.docx (91.97 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace (VZD2).pdf (3.24 MB)