Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Masarykova alej – část I. – pěstební opatření
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2022 11:54:39
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
tímto Vám poskytujeme dodatečné informace (nový výkaz výměr) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Masarykova alej - část I. - pěstební opatření.
Za podané nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Dodatečné informace č. II.pdf (401.39 KB)
- Příloha č. 4 - Výkaz výměr AKTUÁLNÍ.xlsx (29.58 KB)