Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava vzduchotechniky a instalace odvětrání technologie bazénu ZŠ Dobiášova
podlimitní Zadáno 06.09.2016 22.09.2016 13:00
ZŠ Liberec, Dobiášova – výměna střešních ventilačních turbín a oprava hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 22.09.2016 11:00
Dodání historických leteckých snímků (historické ortofoto) z roku 1989 pro území obce s rozšířenou působností Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 09.09.2016 09:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
podlimitní Zadáno 30.08.2016 17.10.2016 10:00
Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 22.08.2016 09:00
Odstranění vlhkosti bytového domu v ulici Krajní 1578 a 1579 -nopování
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 26.08.2016 09:00
Vánoční výzdoba města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 23.08.2016 09:00
ZŠ Liberec, Barvířská – stavební úpravy sociálního zařízení suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 25.08.2016 09:00
Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 05.09.2016 09:00
Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 29.08.2016 12:00
ZŠ Kaplického – výměna prosklené zádveřní stěny s vitrínou včetně dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 09:00
ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – oprava elektroinstalace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 09:00
Výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 08:30
Poskytování aplikace „Konsiliář“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 30.06.2016 08:00
Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
podlimitní Zadáno 29.06.2016 05.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016