Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hloubková prověrka hospodaření s prvky forenzního auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 30.04.2015 12:00
ZŠ U soudu – změna dispozice šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 22.04.2015 09:00
Dodávka dílů betonové vodící stěny - výška 0,5 m
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2015 31.03.2015 13:00
Strojní broušení hlavy kolejnic na tramvajových tratích s rozchodem 1000 mm nebo 1435 mm v Liberci a Jablonci nad Nisou v časovém období let 2015 -2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 25.03.2015 13:00
Návrh, dodávka a montáž horizontálního zajišťovacího systému proti pádu z výšky pro zaměstnance provádějící činnosti na střechách kolejových vozidel ve vozovně tramvají v Liberci-Mrštíkově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 27.03.2015 13:00
Oprava stěrkových podlah v pavilonech ZOO Liberec II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015 20.03.2015 09:00
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
nadlimitní Zadáno 14.02.2015 07.04.2015 15:00
Rekonstrukce TT Liberec-Jablonec n. N - Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna Dodatečné stavební práce č.I
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 29.01.2015 12:30
Otevřené město Liberec
nadlimitní Zadáno 08.01.2015 25.02.2015 15:00
Vyjímka - Smlouva o Roznášce informačních materiálů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2015 07.01.2015 09:00
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají)
podlimitní Zadáno 08.11.2014 24.11.2014 14:00
Rekonstrukce osvětlení krytých nástupišť v terminálu MHD Fügnerova v Liberci (montážní práce+vybrané položky materiálu)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 10.11.2014 13:00
PD Liebiegův palác – stavební opravy fasády a střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2014 19.11.2014 09:00
PD Základní škola Dobiášova, odloučené pracoviště – zateplení objektu z programu OPŽP vč. změny vnitřní dispozice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 11.11.2014 09:30
ZŠ U Soudu – výměna podlahy tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 03.11.2014 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016