Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup zemního plynu pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. jako zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2023
nadlimitní Zadáno 22.09.2022 22.09.2022 10:40
Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec
podlimitní Zadáno 13.09.2022 11.10.2022 10:00
Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Kácení stromů ve Sport Parku Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 10:00
ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Zadáno 26.08.2022 03.10.2022 10:00
Oprava ulice Františkovská a ul. Slavíčkova včetně chodníků a veřejného osvětlení v úseku ul. Matoušova – ul. Na Rybníčku, Liberec
podlimitní Zadáno 23.08.2022 27.09.2022 10:00
Vyšší servis a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z instalovaných řadičů světelné dopravní signalizace a video-detekce na území města Liberce
podlimitní Zadáno 23.08.2022 07.09.2022 10:00
Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
podlimitní Zadáno 23.08.2022 30.09.2022 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - IT vybavení
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 31.08.2022 10:00
Sanace skalního masivu – Pastýřská
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 23.08.2022 10:00
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 29.08.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – vybavení kuchyně
podlimitní Zadáno 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2022 20.07.2022 11:00
Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 21.07.2022 10:00
Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky II
podlimitní Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016