Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.03.2021 10:00
Datum zahájení: 22.01.2021 10:12
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):