Veřejná zakázka: Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1441
Systémové číslo: P21V00000001
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 1/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-002969
Datum zahájení: 22.01.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky