Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka kancelářských potřeb
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky kancelářských potřeb, vyjma kancelářského papíru, dalšího papírenského zboží a hygienických potřeb, na základě aktuální potřeby zadavatele dle jeho dílčích objednávek po dobu dvou let (24 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové smlouvy.
Vybraný účastník je dále povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti související s dodávkou a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky.

Veřejná zakázka je vyhrazena ve smyslu § 38 zákona dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.04.2021 10:00
Datum zahájení: 08.03.2021 08:11
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):