Veřejná zakázka: Dodávka kancelářských potřeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1469
Systémové číslo: P21V00000029
Evidenční číslo zadavatele: PR/VV 2/21
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 01.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kancelářských potřeb
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky kancelářských potřeb, vyjma kancelářského papíru, dalšího papírenského zboží a hygienických potřeb, na základě aktuální potřeby zadavatele dle jeho dílčích objednávek po dobu dvou let (24 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové smlouvy.
Vybraný účastník je dále povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti související s dodávkou a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky.

Veřejná zakázka je vyhrazena ve smyslu § 38 zákona dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky