Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava konstrukce komunikace ulice Slovenská v úseku od křižovatky s ulicí Anglická po křižovatku s ulicí Domažlická včetně spojovací komunikace Arne Nováka mezi ulicemi Slovenská a Americká. Délka upravovaného úseku je 340 m. Současně s opravou komunikace bude opraveno veřejné osvětlení a přilehlý chodník. Důvodem je špatný technický stav konstrukce komunikací. Šířka komunikace je 3,00 m – 5,50 m. Komunikace bude provedena s živičným krytem do kamenných silničních obrub. Místa křížení ulice Slovenské s ulicemi Domažlická, Krušnohorská a Anglická jsou vyvýšeny prahem z kamenné kostky. Po pravé straně bude z části krajnice ze štěrkodrti a z části z kamenné dlažby. Po levé straně je navržen chodník z kamenné dlažby (mozaika) a svým provedením bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí stavby je také oprava odvodnění povrchů, které bude řešeno příčným a podélným spádem do obnovených uličních vpustí.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.05.2021 10:00
Datum zahájení: 26.04.2021 13:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: