Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky je zhotovení 7 ks projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti ke každému mostnímu objektu. Seznam mostů a jejich stávající technický stav tvoří přílohy č. 6 a č. 7 ZD.

Projektovými dokumentacemi se rozumí:
•Dokumentace bouracích prací (DBP) odevzdané v minimálně 1 ks paré spolu s elektronickým nosičem;
•Dokumentace pro společné řízení zpracovanou v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby vč. oceněného rozpočtu stavby a neoceněného soupisu prací stavby v otevřeném formátu *xls (DÚSP/DSP) v minimálním počtu 6 ks paré spolu s elektronickým nosičem v paré č. 1;
•Projektové dokumentace budou splňovat požadavky na rozsah a obsah dle přílohy č. 15 v případě DBP a příloh č. 11 a č. 13 v případě DÚSP/DSP vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 08.06.2023 10:00
Datum zahájení: 15.05.2023 11:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):