Veřejná zakázka: Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1764
Systémové číslo: P23V00000053
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 3/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040213
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 08.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je zhotovení 7 ks projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti ke každému mostnímu objektu. Seznam mostů a jejich stávající technický stav tvoří přílohy č. 6 a č. 7 ZD.

Projektovými dokumentacemi se rozumí:
•Dokumentace bouracích prací (DBP) odevzdané v minimálně 1 ks paré spolu s elektronickým nosičem;
•Dokumentace pro společné řízení zpracovanou v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby vč. oceněného rozpočtu stavby a neoceněného soupisu prací stavby v otevřeném formátu *xls (DÚSP/DSP) v minimálním počtu 6 ks paré spolu s elektronickým nosičem v paré č. 1;
•Projektové dokumentace budou splňovat požadavky na rozsah a obsah dle přílohy č. 15 v případě DBP a příloh č. 11 a č. 13 v případě DÚSP/DSP vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 590 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky