Profil zadavatele: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • Název: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
 • IČO: 47311975
 • Adresa:
  Mrštíkova 3
  LIBEREC III
  461 71
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 514103

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka dílů betonové vodící stěny - výška 0,5 m
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2015 31.03.2015 13:00
Strojní broušení hlavy kolejnic na tramvajových tratích s rozchodem 1000 mm nebo 1435 mm v Liberci a Jablonci nad Nisou v časovém období let 2015 -2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 25.03.2015 13:00
Návrh, dodávka a montáž horizontálního zajišťovacího systému proti pádu z výšky pro zaměstnance provádějící činnosti na střechách kolejových vozidel ve vozovně tramvají v Liberci-Mrštíkově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 27.03.2015 13:00
Rekonstrukce TT Liberec-Jablonec n. N - Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna Dodatečné stavební práce č.I
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 29.01.2015 12:30
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají)
podlimitní Zadáno 08.11.2014 24.11.2014 14:00
Rekonstrukce osvětlení krytých nástupišť v terminálu MHD Fügnerova v Liberci (montážní práce+vybrané položky materiálu)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 10.11.2014 13:00
PROVIZORNÍ VÝHYBNA KYSELKA NA TT LIBEREC-JABLONEC NAD NISOU SO 605-Provizorní výhybna (provedení vybraných prací )
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 13.10.2014 13:00
"Rekonstrukce vjezdových vrat v garážích BUS,ul.Vilová" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 19.09.2014 14:00
Dodávka zastávkových informačních systémů pro cestující MHD
podlimitní Zadáno 02.08.2014 08.08.2014 13:00
Víceúčelový objekt na konečné tramvaje v Jablonci nad Nisou - Tyršových sadech
podlimitní Zadáno 02.08.2014 11.08.2014 14:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s.
podlimitní Zadáno 31.07.2014 10.09.2014 14:00
Nákup nového vozidla - typ dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2014 04.06.2014 13:00
PROVIZORNÍ VÝHYBNA KYSELKA SO 319 - Přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 21.05.2014 13:00
Zpracování projektové dokumentace ve stupni technická studie na zakázku "Rekonstrukce areálu garáží BUS včetně odstavných ploch ve Vilové ulici v Liberci na pozemcích ve vlastnictví zadavatele"
podlimitní Zadáno 01.05.2014 12.05.2014 13:00
Poskytnutí revolvingového úvěru na krátkodobé profinancování dotačních zdrojů investičních akcí IB108 a IB109 - modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015.
podlimitní Zadáno 04.03.2014 30.04.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››