Veřejná zakázka: Oprava střechy krematoria

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1149
Systémové číslo: P19V00000010
Evidenční číslo zadavatele: SM 1/19
Datum zahájení: 22.03.2019
Nabídku podat do: 11.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy krematoria
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava stávající střechy budovy krematoria v Liberci.
Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, zadavatel stanovuje závaznou podmínku pro všechny účastníky, že střecha musí zůstat ve stávajícím tvaru a dispozičním uspořádání. Zadavatel proto poskytuje projektovou dokumentaci aktuální podoby střechy objektu. Dále pak zadavatel stanovuje závaznou podmínku pro všechny účastníky, a to, že nepřipouští jiné variantní technické řešení nosné konstrukce a střešního pláště, než které je na zbytku již opravené části střechy. Část střechy, která je předmětem tohoto výběrového řízení, tak musí mít bezezbytku shodné technické řešení vč. barevného provedení jako aktuálně již opravená část střechy.
Jelikož bude plnění předmětu díla probíhat za plného provozu krematoria, práce budou muset být přerušovány po dobu konání smutečních obřadů. Po dohodě se zadavatelem je možné práce vykonávat i o víkendech s ohledem na termín dokončení díla. Dále zadavatel trvá na tom, aby po odkrytí střešní konstrukce zhotovitel bezodkladně provedl provizorní zastřešení. Veškeré práce a pracovní postupy musí být navíc konzultovány se zadavatelem a pověřeným pracovníkem památkového úřadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky