Zakázka: Předběžná tržní konzultace - Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu Liberec

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1265
Systémové číslo: P19V00000127
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2019

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu Liberec
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel v současnosti zadává formou otevřeného řízení plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby (projektová činnost) s názvem „Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“.

Navazující veřejnou zakázkou bude výběr dodavatele stavebních prací spočívajících v realizaci rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci.

Z důvodu potřeby komplexní supervize/projektového řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci se zadavatel rozhodl nejdříve postupovat formou předběžných tržních konzultací (PTK), aby zjistil kvalifikaci potenciálních dodavatelů a jejich ochotu podat nabídku na zajištění této služby.

Předmětem supervize je zejména zajištění toho, aby:

• zpracování projektové dokumentace stavby,
• stavební práce (rekonstrukce, kolaudace a dokončení stavby)
bylo prováděno v odpovídající kvalitě, v plánovaném čase a rozsahu dle pokynů zadavatele a fakturace nákladů staveb odpovídala skutečnosti.

Účelem PTK je získat od dodavatelů, kteří se zabývají činností supervizora, relevantní informace, zda navrhovaný způsob nastavení kvalifikačních požadavků odpovídá aktuálním tržním podmínkám.

Účelem PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a požadavcích zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou zakázku.

Předmětem PTK je získání vyjádření dodavatelů, kteří poskytují služby supervizora, k dotazům zadavatele obsaženým v příloze této výzvy (Příloha č. 1 výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích) týkajících se zadávacích podmínek veřejné zakázky a dále ústní jednání mezi zadavatelem a dodavateli směřující k tomu, aby následně zahájené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na poskytování služeb supervizora bylo ukončeno uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky se zkušeným a kvalifikovaným dodavatelem, který bude schopen poskytnout služby supervizora při zpracování projektové dokumentaci i při realizaci stavby a jejím dokončení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky