Veřejná zakázka: Souvislá údržba po opravách IS, ul. Votočkova, Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1341
Systémové číslo: P20V00000054
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 4/20
Datum zahájení: 24.04.2020
Nabídku podat do: 13.05.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá údržba po opravách IS, ul. Votočkova, Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava konstrukce komunikace ul. Votočkova v úseku od křižovatky s ulicí Karolíny Světlé po křižovatku s ulicí Jilmová. Délka upravovaného úseku je 193,86m. Současně s opravou komunikace budou opraveny přilehlé chodníky. Důvodem je špatný technický stav konstrukcí, který byl dále narušen pokládkou nových inženýrských sítí (plynovod a vodovod). Šířka komunikace je 6,20m - 8,00m. Komunikace bude provedena s živičným krytem do betonových silničních obrub, při levé straně je navržena žlabová přídlažba z kamenné drobné kostky. Chodníky budou provedeny s krytem z betonové dlažby a svým provedením budou odpovídat vyhlášce 2009/398 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky