Veřejná zakázka: Část 2 - Provádění revizí a kontrol plynových zařízení, plynovodů, plynových kotelen a tlakových nádob

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1473
Jedná se o část veřejné zakázky: Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Provádění revizí a kontrol plynových zařízení, plynovodů, plynových kotelen a tlakových nádob

Stručný popis předmětu:
a) Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle §16 vyhlášky č. 91/1993 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,

b) Plynové rozvody a spotřebiče – zákonné a provozní revize podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 38 6405, SUBP 86/1978,

c) Tlakové nádoby stabilní – revize a zkoušky dle ČSN 690012, vyhláška č.18/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.


Předpokládaná hodnota

  • 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky