Veřejná zakázka: Část 4 - Provádění revizí a periodických kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1475
Jedná se o část veřejné zakázky: Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - Provádění revizí a periodických kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Stručný popis předmětu:
Provádění revizí a periodických kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


Předpokládaná hodnota

  • 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků