Veřejná zakázka: Bytové domy Liberec – zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1750
Systémové číslo: P23V00000039
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 9/23
Datum zahájení: 29.03.2023
Nabídku podat do: 17.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bytové domy Liberec – zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany (PO) pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Liberec, a to:
• Prohlídka objektů se zaměřením na oblast PO minimálně 2x za rok u objektů se zvýšeným rizikem, viz příloha č. 5 ZD.
• Prohlídka objektů se zaměřením na oblast PO minimálně 1x za rok, viz příloha č. 5 ZD.
• Z každé preventivní prohlídky PO musí být vyhotoven zápis včetně fotodokumentace zjištěných nedostatků a tento zápis předán v tištěné i elektronické verzi objednateli.
• Jedenkrát za rok zkontrolovat provádění všech druhů revizí VTZ, PBZ, PHP a PH a dalších v sídle objednatele.
• Zpracování základní dokumentace PO dle legislativních požadavků.
• Kontrolovat a průběžně aktualizovat dokumentaci v oblasti PO pro všechny objekty.
• Poskytovat poradenství v oblasti PO (cca 8 hodin/měsíc) včetně zavádění změn dle novelizovaných požadavků v oblasti revizí a PO.
• Provádět školení PO klientů a externích pečovatelů na uvedených objektech a v počtech běhů dle přílohy č. 5 ZD.
• Být na výzvu objednatele fyzicky účasten při kontrolách orgánů státní správy – 5 kontrol za rok.
• Zastupovat objednatele při jednání s orgány státní správy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy