Veřejná zakázka: Zajišťování služeb BOZP a PO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1768
Systémové číslo: P23V00000058
Evidenční číslo zadavatele: PR/VV 4/23
Datum zahájení: 06.06.2023
Nabídku podat do: 23.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajišťování služeb BOZP a PO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
a) komplexní výkon činnosti odborně způsobilé osoby požární ochrany v rozsahu požadavků daných vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. a zákonem č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
b) komplexní výkon činnosti odborně způsobilé osoby BOZP (osoba odborně způsobilá k prevenci rizik) v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
c) jednorázová revize dokumentace v oblasti požární ochrany (PO).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky