Veřejná zakázka: Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1788
Systémové číslo: P23V00000078
Evidenční číslo zadavatele: MS 18/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-031828
Datum zahájení: 19.07.2023
Nabídku podat do: 11.09.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zároveň výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (také jako „BOZP“) na staveništi, a to při realizaci Stavby (dále jen „Služby BOZP“).
Vybraný účastník bude v rámci plnění této veřejné zakázky vykonávat Služby TDS a Služby BOZP v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, vyhláškami, technickými normami a doporučeními profesních komor.
Služby TDS a Služby BOZP, které jsou předmětem této veřejné zakázky, budou vybraným účastníkem plněny na základě příkazní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), uzavřené dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obsah činností, kterými se rozumí Služby TDS při provádění Stavby, je blíže specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu příkazní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Kompletní údaje a podklady ke Stavbě, a to včetně projektové dokumentace, jsou dostupné na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1787.html.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy