Veřejná zakázka: Dodávka bezobřadních papírových rakví

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1789
Systémové číslo: P23V00000079
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 6/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2023
Nabídku podat do: 11.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka bezobřadních papírových rakví
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka papírových rakví do místa plnění, dle dílčích objednávek, po dobu čtyř let (48 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Dodávky budou realizovány formou dílčích plnění na základě písemné výzvy zadavatele, v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou. Účastníkem rámcové dohody bude zadavatel (jako objednatel) a vybraný dodavatel (jako dodavatel). Předpoklad četnosti výzev je 12-14x za rok s tím, že maximální odběr v rámci jedné výzvy k plnění nepřekročí standardně 40 kusů rakví. Počty u každého typu jsou uvedeny orientační dle předpokládaného odbytu zadavatele, skutečné množství se však může lišit dle požadavku klientů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy