Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1835
Systémové číslo: P23V00000125
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 8/23
Datum zahájení: 23.11.2023
Nabídku podat do: 12.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP a DPS) na opravu komunikace v ul. Horská (úsek od křižovatky Jedlová-Horská po křižovatku Horská-Kateřinská). Předmětem opravy bude reprofilace vozovky pro zajištění řádného odvodnění komunikace. V případě, že v rámci projektových prací bude zjištěno, že odvodnění přes stávající propustky je nedostatečné, bude součástí plnění i vyprojektování nových propustků. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrsko-geologický průzkum a návrh dopravně-inženýrského opatření projednaného s Policií ČR-dopravním inspektorátem a místně příslušným silničním správním úřadem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky