Veřejná zakázka: OPRAVA SESUVU, POVRCHU VOZOVKY A KRAJNICE, UL. TICHÁ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 447
Systémové číslo: P14V00000024
Počátek běhu lhůt: 13.03.2014
Nabídku podat do: 26.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA SESUVU, POVRCHU VOZOVKY A KRAJNICE, UL. TICHÁ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dne 29.7.2013 došlo ke stékání povrchových a dešťových vod z okolních svahů přes ulici Tichou, kde došlo k narušení povrchu nezpevněné komunikace, krajnic, zanesení a poškození uličních vpustí a k havárii svahu u stávající vodoteče.
Na začátku úseku km 0,000 – 0,205) je stávající živičná komunikace v dobrém technickém stavu, ale v důsledku přívalových srážek došlo k zanesení a havárii uličních vpustí. Lesní cesta - ul.Tichá (km 0,205 – 0,735) je nezpevněná komunikace s erozními rýhami, kde je zapotřebí zarovnání a srovnání krytu vrstvou ze štěrkodrti průměrnou tl.100mm a s krytem ze zaválcovaného perku v tl.50mm. Stejným způsobem bude opravena odbočná cesta (km 0,695) v délce 20,0m. V km 0,320 – 0,420 bude stržena krajnice od nánosu a doplněna zpětně ze štěrkodrti. V km 0,690 a 0,700 budou nefunkční svodnice odstraněny a nahrazeny novými ocelovými délky 6,0m + 6,0m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky