Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 661
Systémové číslo: P15V00000072
Evidenční číslo zadavatele: PR/HA 2/15
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524967
Počátek běhu lhůt: 29.07.2015
Nabídku podat do: 10.08.2015 15:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení nového návrhu Územního plánu Liberec, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují. Dále zajištění součinnosti při projednávání nového návrhu Územního plánu Liberec (společné jednání a veřejné projednání) a spolupráce na tvorbě opatření obecné povahy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Poštovní adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky