Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec - Tramvajová trať Liberec dolní centrum ("Rybníček") - Rochlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 678
Systémové číslo: P16V00000010
Evidenční číslo zadavatele: PR/HA 1/16
Počátek běhu lhůt: 20.02.2016
Nabídku podat do: 14.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec - Tramvajová trať Liberec dolní centrum ("Rybníček") - Rochlice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování změny územního plánu města Liberec (dále jen 87. změna“), která bude vycházet ze studie proveditelnosti "Tramvajová trať Liberec dolní centrum („Rybníček“) – Rochlice" (dále jen studie proveditelnosti), jejíž zpracování je rovněž předmětem této zakázky. Zakázka bude zpracována ve dvou etapách:
Etapa I. navrhne optimální trasu tramvajové trati z centra Liberce ze zastávky „Rybníček“ na sídliště Rochlice - Zelené údolí a to tak, aby tramvajová trať byla realizovatelná v rámci dotačního období 2014 – 2020 s přihlédnutím na požadavky uvedené dále v bodě 3) Požadavky na studii proveditelnosti. Požadujeme projednání studie v rozpracovanosti (konceptu dopravního řešení) se zástupci Odboru hlavního architekta a zástupců DPMLJ, a.s. Odbor může přizvat další subjekty (např. dotčené orgány).
Etapa II. bude zhotovení 87. změny. Návrh 87. změny bude vypracován na základě podkladu objednatele, kterým bude zastupitelstvem města schválené „Zadání 87. změny územního plánu města Liberec“ a zpracovaná studie proveditelnosti. Ve schváleném Zadání 87. změny a ve studii proveditelnosti budou obsaženy všechny odsouhlasené záměry a požadavky města a připomínky a podmínky příslušných dotčených orgánů. Konkrétní požadavky jsou upřesněny na str. 8 a 9 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky