Veřejná zakázka: PKO Liberec – oprava arkýře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 679
Systémové číslo: P16V00000011
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 9/16
Počátek běhu lhůt: 24.02.2016
Nabídku podat do: 10.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PKO Liberec – oprava arkýře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava konstrukce arkýře na budově PKO Liberec na adrese Lidové sady čp. 425 v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zejména se jedná o výměny dřevěných konstrukcí a pláště střechy, které jsou specifikovány v Realizační projektové dokumentaci z 11/15 od Aleše Patrmana – autorizovaného projektanta a v položkovém rozpočtu.

Jedná se zejména o tyto stavební práce:
• Demontáž a likvidace stávající vrchní krytiny včetně oplechování stávajícího dřevěného arkýře a montáž nové krytiny
• Demontáž a likvidace poškozeného dřeva arkýře, vyrobení přesných kopii a jejich montáž
• Demontáž a likvidace poškozené tepelné izolace, dodání nové včetně montáže a následné navrácení do původního stavu
• Odstranění omítky a vyzděných částí a následné navrácení do původního stavu
• Demontáž, uskladnění a zpětná montáž oken
• Provedení sanačních prací – likvidace dřevokazných hub
• Práce malířské a natěračské
• Topenářské práce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky